PVC Doğrama İşleri

 

PVC Nedir ?
Petrol ayrışanlarından etilen maddesinin klor ile temasa geçmesi ile vinilklorür monomerlerinin uygun katalizör kullanılarak çok sayıda vinilklorür monumerleri biraraya getirilmesi ile polivinilklorür elde edilir
 
Polivinil klorür monomenire belli katkı malzemeleri karıştırarak, üretime hazır profil yarı mamülü haline getirilir. Açığa çıkan bu karışım extrüzyon makinalarında yüksek sıcaklık (~180-200ºC) ve basınç altında işlenerek, plastifiye şekline sokmak suretiyle profiller çekilir.
 
Bu pahalı ürün prosesinde özenli bir çalışma, modern mixer ve extrüzyon makine teçhizatları, titiz bir kalite kontrol işlevi ile uygulanmaktadır. PVC'nin kanser yapıcı etkisi olduğu konusunda halk arasında yaygın bir kanı vardır. Oysa PVC hemen hemen bütün endüstri dallarında (oyuncak boya telefon giysi yiyecek kapları su şişeleri ve sulama boruları gibi günlük kullanım alanlarında, insan ile iç içe...) kullanılmakta olup insan sağlığı açısından hiçbir olumsuz etkisi yoktur (günümüzde hastahanelerde toplu taşıma ve kitle iletişim araçlarında, ilaç ve gıda sektörü, ev eşyalarında vb. birçok endüstriyel sektörde PVC üstünlüğünü kabul ettirmiştir).
 
Bu nedenledir ki PVC kullanımı, dünya çapında tüm kullanım alanlarında hızla yaygınlaşmaktadır.
Etiketler :